Start

Art & Letters Läromedel

 

Vi producerar prisvärda läromedel och kundanpassade utbildningar med inriktning på IT, media och entreprenörskap. sedan 1998. Kunderna har bland annat varit Hogia, Gleerups förlag, Skandinaviska databöcker, Docendo och Thelin läromedel. Läroböckerna och övningsböckerna är skrivna utifrån skolverkets riktlinjer för gymnasiets nya kursplaner Gy2011 och Vux 2012. Läroböckerna kan användas i lärarledd undervisning, men lämpar sig mycket bra för självstudier.

marnon.se