Upphovsrätt för författare och konstnärer

Upphovsrätten – alltså din lagliga rätt till det som du skapar – är delad i två delar. En ekonomisk rätt att skapa och sälja sitt verk, och en så kallad ideell rätt. Med ideell rätt menas att man alltid har rätt att omnämnas som upphovsman. Den ekonomiska rätten (förtjänsten) kan sägas upp, till exempel om man skapar något som anställd, den ideella rätten kan däremot inte sägas upp. Regler om detta finns i Upphov­srättslagen (SFS 1960:729), ofta förkortad URL.

Vad menas med upphovsrätt?

Man får inte stjäla det som någon annan till exempel har skrivit eller fotograferat. Konstnärer som enbart har att leva på vad han eller hon säljer är helt beroende av att kunna få betalt. Vad som gäller finns i Upphovsrättslagen. Den reglerar författares, tonsättares, bildkonstnärers och fotografers rätt till sina verk.

Vad skyddas?

De verk som är skyddade har så kallad verkshöjd. Det betyder att ett verk uppnår en nivå av originalitet och självständigt i förhållande till vad som tidigare funnits, och att två personer oberoende av varandra inte ska ha kunnat ha skapa samma verk.

Originalitet = upphovsskydd

Originaliteten behöver inte bestå i att vara mästerligt, utan det räcker med någon slags säregenhet. Om någon vill använda något som finns på Internet måste upphovsmannen ge sitt tillstånd. Man får inte publicera, kopiera eller plagiera ett verk. Detta gäller även internationellt – i norden, i EU och i många andra länder.

Hur länge varar upphovsrätten?

Upphovsrätten varar som huvudregel under upphovsmannens livs-tid plus 70 år efter hans eller hennes död. Om det är översatta tex-ter ska man komma ihåg att även översättaren har upphovsrätt i 70 år. Detta gäller inom hela EU.